5 největších mýtů o stříkané izolaci

12 Úno
 • STŘÍKANÁ IZOLACE JE HOŘLAVÁ

Legislativa je v České republice velice striktní a požární normy jsou u nás jedny z nejpřísnějších v Evropě. Schválená třída hořlavosti materiálu do střešní konstrukce je E a nižší – a to kvalitní PUR izolace obohacené o retardéry hoření bezpečně splňují.

 

Když dojde ke vznícení, nehraje velkou roli, jestli třída hořlavosti samotného izolantu je E nebo A. Důležitější je požární odolnost celé skladby konstrukce. Tu tvoří i dřevěné latě, krovy a izolační fólie, které hoří při mnohem nižších teplotách než moderní PUR izolace. Proto jsou od obytných prostor oddělené odolnou vrstvou sádrokartonu v podhledu.

 

Když například chytne vybavení místnosti, ke vznícení nosné konstrukce střechy včetně izolantu dojde, teprve až sádrokarton prohoří. Norma stanovuje minimální dobu pro bezpečné opuštění stavy a zahájení likvidace požáru na 15 minut, podle tloušťky sádrokartonu to může být v praxi i více.

 

Moderní stříkané PUR izolace jsou testované a certifikované ve skladbách s požadavkem požární odolnosti až 4x vyššími, než je 15minutová norma.

 

 

 • STŘÍKANÉ IZOLACE NEJSOU KVALITNÍ ZVUKOVÝ IZOLANT

Naprostá většina stříkaných pěn je podle normy ČSN EN ISO 354:2023 vysoce zvukově pohltivá. Stříkaná izolace H2 FOAMLITE, kterou používáme my, splňuje v síle 260 mm ve střešním plášti požadavek Rw 43 dB (-3,-9) na zvukovou neprůvzdušnost.

 

Co se týká schopnosti pohlcovat zvuk, není tedy příliš důležité, jaký izolační materiál zvolíte. Klíčová je však profesionální aplikace, která zajistí dosažení maximálních výsledků zvukové i tepelné izolace.

 

 • STŘÍKANÉ IZOLACE JSOU ZDRAVOTNĚ ZÁVADNÉ

Polyuretanová pěna je zdravotně nezávadná, proto se jako tepelný izolant přednostně používá i v potravinářském průmyslu, kde musí splňovat ty nejpřísnější normy (například v pivovarech, mlékárnách či mrazírnách).

 

Napadlo vás, že stejný materiál už máte doma? PUR pěnu najdete v izolaci ledničky a mrazáku, nejspíš také v interiéru svého auta a pravděpodobně na ní spíte – většina moderních matrací totiž obsahuje polyuretanové jádro.

 

Naši izolaci H2 FOAMLITE nadouváme vodní párou, proto ani při aplikaci neuvolňuje žádné škodlivé látky ani freony.

 

 • PUR PĚNA „NEDÝCHÁ“ A MŮŽE ZPŮSOBIT HNILOBU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

Že pěna nedýchá a dřevo pod ní může plesnivět, je asi nejčastější mýtus, s kterým se setkáváme. Není ovšem těžké ho vyvrátit – měkké stříkané izolace byly vyvinuté v Kanadě a USA, kde se s úspěchem využívají právě na izolace dřevostaveb a srubů.

 

Ale nechme mluvit čísla: faktor difuzního odporu měkké pěny je µ = 2, minerální a foukané izolace mají difuzní odpor µ = 1-2, zatímco u často používaného polystyrenu naměříme nejhorší prodyšnost, až µ = 20–70.

 

Pokud dojde ke vzniku plísní ve skladbě střechy, je to vždy špatným provedením celého souvrství. Proto platí zlaté pravidlo svěřit návrh i aplikaci profesionálům.

 

 • U STŘÍKANÝCH PĚN NENÍ NUTNÉ POUŽÍVAT PAROZÁBRANU

Často se setkáváme se zavádějícím názorem, že pěny s otevřenou buněčnou skladbou nepotřebují parotěsnou zábranu. Jsou sice oblasti, kde skladby bez parotěsné zábrany mohou bez problémů fungovat, avšak nejedná se o celé území ČR.

 

Stříkaná izolace H2FOAMLITE má sice minimální nasákavost a je prodyšná pro vodní páry, avšak při jistých teplotních poměrech uvnitř a vně objektu by bez parotěsné fólie mohlo dojít ke kondenzaci páry v izolační vrstvě. Na základě našich zkušeností vždy doporučujeme do skladby aplikovat parozábranu nebo parobrzdu.

Cenová kalkulace zdarma

  Odesláním souhlasíte se zpracováním údajů z formuláře za účelem zpracování nezávazné cenové kalkulace. Více informací na: Ochrana osobních údajů.

  Nebaví vás vyplňovat formuláře?
  Nevadí, klidně nám zavolejte: +420 606 376 087

  Regionální partneři

  • Icyizol